Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım fonunun tanımını yapmadan evvel portföyün ne olduğunu açıklığa kavuşturalım. Portföy geniş anlamıyla bir bireyin ya da kuruluşun sahip olduğu varlıkların tümünü ifade eder. Yatırım fonu yatırım yapmış olduğu sermaye piyasası araçları (hisse senedi, kira sertifikası vb.) ve altın gibi değerli madenlerin bütününü ifade etmektedir.


borsa


   Yatırım fonları; halktan topladıkları fonlarla, kira sertifikaları, hisse senedi tarzı sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı, fonun sahip olduğu portföyün bir kesimini temsil eden katılma payını satın alarak fona katılım sağlar.
   Tasarruf sahipleri şirketlerden, menkul kıymet  borsalarından yada aracı kuruluşlardan hisse senedi ve kira sertifikası alma yoluyla tasarruflarını değerlendirebilirler. Yalnız menkul kıymetlere yatırım yapmak bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. İlaveten bireysel birikimler genelde yeterli görülen büyüklüğe ulaşamadıklarından, bunlar ile açılan portföylerde gerekli görülen risk dağılımları yapılamayabilir. Bu risk anapara açısından olabileceği şeklinde, portföyün getirisi açısından da önemli olabilir. Bundan dolayı sermaye piyasasında kolektif yatırım kuruluşları olarak adlandırılan yatırım fonları oluşturulmuştur.

   Yatırım fonları hakkında detaylı bilgi edinmek için Okan YORGANCI'nın kursunu izleyebilirsiniz.(Bkz: Fonlarla Yatırım Yöntemi)
Yorumlar

Popüler Yayınlar